SCIENCE & ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı / Republic of Turkey Presidential Adviser

Prof. Dr. Abdullah ÇELİK

Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi / Harran Univ., Faculty of Economics and Administrative Sciences

Prof. Dr. Bayram COŞKUN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Muğla Sıtkı Koçman Univ., Faculty of Economics and Administrative Sciences

Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Medipol Univ., Faculty of Humanities and Social Sciences

Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Harran Univ., Faculty of Economics and Administrative Sciences

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Dicle Univ., Faculty of Law

Prof. Dr. Fehim BAKIRCI

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Atatürk Univ., Faculty of Economics and Administrative Sciences

Prof. Dr. Hamza ATEŞ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / İstanbul Medeniyet Univ., Faculty of Political Sciences

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / METU, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Prof. Dr. Mahmut TEKÇE

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi /  Marmara Univ., Faculty of Economics

 Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi / Marmara Univ., Faculty of Economics

Prof. Dr. Murat DEMİR

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Harran Univ., Faculty of Economics and Administrative Sciences

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞDU

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi / Marmara Univ., Faculty of Economics

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi /Ankara Yıldırım Beyazıt Univ., Faculty of Political Sciences

Prof. Dr. Nafiz TOK

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Aksaray Univ., Faculty of Economics and Administrative Sciences

Prof. Dr. Tevfik ERDEM

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Gazi Univ.,  Faculty of Economics and Administrative Sciences

 Prof. Dr. Yakup BULUT

Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Mustafa Kemal Univ., Faculty of Economics and Administrative Sciences

Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ

Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Şırnak University Faculty of Economics and Administrative Sciences

Assoc. Prof / Doç. Dr. Nazım KARTAL

Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sinop Univ., Boyabat Faculty of Economics and Administrative Sciences

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü / Necmettin Erbakan University Faculty of Social Sciences and Humanities Department of Sociology